Så kan vi hjälpa dig

Vi på Göteborgs Sotningsdistrikt erbjuder flera olika typer av tjänster. Detta inkluderar bland annat de nedan.

services_icon1

OVK-besiktning

Enligt lag måste ventilationssystem underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som det ska. Vid en besiktning kontrollerar vi att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter, att det är rätt justerat, och att den fungerar som den ska. Vi kontrollerar även att det inte finns någon smuts, som kan spridas i byggnaden, i kanalerna samt att det finns instruktioner och anvisningar gällande skötsel lättillgängliga.

services_icon1

Sotning

Vi sotar för att minska risken för brand och för att spara energi. Brandfaran ökar om inte underhållet av skorstenar, eldstäder och värmepannor sköts ordentligt. Bränsleförbrukningen ökar om inte sotning utförs regelbundet och därmed också värmekostnaderna. En rengjord värmeanläggning avger dessutom mindre miljöfarliga utsläpp.

services_icon1.png

Ventilationsrensning

Göteborgs Sotningsdistrikt har utbildade och certifierade ventilationsrengörare. En smutsig ventilation kan leda till en ökad mängd dammpartiklar och mögel i inomhusmiljön, något som i sin tur kan leda till allergier och sjukdomar. Med ett rent ventilationssystem får du ett bättre inomhusklimat samt bättre luftflöden som sänker elförbrukningen och förlänger systemets livslängd.

services_icon1

SSR Godkända Skorstensbesiktningar

Välj ett av våra besiktningspaket och få ett tryggare hem, kontor eller vilken byggnad det än rör sig om. Alla våra besiktningar är godkända av SSR, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund. Vi använder oss med andra ord av metoder som är noga utvärderade och dokumenterade. Vår personal har lång och gedigen erfarenhet av skorstensbesiktning vilket är din garanti för att arbetet kommer utföras korrekt. Samtidigt gör du din byggnad mer säker genom att underhålla din skorsten regelbundet.