Varför välja oss på Göteborgs Sotningsdistrikt AB?

Varje år sotar vi på Göteborgs Sotningsdistrikt AB ca 19 000 eldstäder och rengör ca 1 500 imkanaler i kök och på restauranger runt om i Göteborgs kommun. Vi utför bland annat vårt arbete på uppdrag av Räddningstjänsten Storgöteborg. Brandskyddet i bostäder och andra byggnader har en stor betydelse. Med noggrann sotning av eldstäder och rökkanaler, samt rengöring av imkanaler, förebygger vi risken för bränder. Anlita oss och gör din byggnad till en säkrare plats!

Vi gör din byggnad till en trygg plats

Vi på Göteborgs Sotningsdistrikt AB hjälper företag och privatpersoner med att bland annat göra eldstäder, rökkanaler och imkanaler redo att användas på ett säkert sätt. Sotavlagringar samlas i skorstenar. Dessa behöver därför rensas för att minska brandfaran. Vi utför rengöring och sotning av alla slags skorstenar och rökkanaler, och vår personal har gedigen erfarenhet av branschen.

Du har skyldighet att underhålla din skorsten

Det finns en hel del regler och lagar kring sotning och underhåll av eldstäder, imkanaler och rökkanaler. Vi på Göteborgs Sotningsdistrikt AB kan hjälpa dig att sköta underhållet av dessa och informera dig om vilka regler och krav som finns. Rengöringen bidrar till att minska risken för soteld. Skyldigheten att sota eldstäder och rökkanaler är fastställd i lag, och landets kommuner har ansvar för att se till att det sker. Göteborgs Sotningsdistrikt AB utför sotning i Göteborg med omnejd, bland annat på uppdrag av Göteborgs kommun. Om du har några frågor om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.