Ventilationsrensning

Behöver du ventilationsrensning?

Ett av de områden vi specialiserar oss inom är ventilationsrensning. En rensning av ventilationen behöver göras i alla byggnader på regelbunden basis för att se till att luften flödar som den ska, utan att den blir förhindrad eller negativt påverkad av smuts, mögel och andra typer av föroreningar.

Bra luftkvalitet i en byggnad är viktigt av flera skäl. Det är framför allt viktigt för att inomhusmiljöerna ska vara så trivsamma som möjligt. Dåligt luftflöde leder inte bara till dålig lukt och en instängd känsla, det kan även ha negativa hälsoeffekter. En sak som kan hända om ventilationssystemet är igentäppt är att fukt och mögel lättare får fäste i fastigheten. Mögel är skadligt för oss människor och kan bland annat leda till att man utvecklar permanenta problem, exempelvis med allergier.

Att genomföra en ventilationsrensning med jämna mellanrum är med andra ord viktigt för att se till att både byggnaden i sig och att människorna som vistas i den mår bra.

Hur går en rensning till?

En ventilationsrensning inleds alltid med en inspektion av ventilationssystemet. Vi testar helt enkelt ventilationen för att se hur luften flödar och om det finns mycket smuts och damm. När detta gjorts påbörjas själva rensningen där vi med modern utrustning och kvalitetssäkra metoder ser till att avlägsna smutsen. I vissa fall upptäcker vi att mögel och andra mikroorganismer växt till sig i systemet, då använder vi oss av anpassade medel och metoder för att decinficera systemet. 

När vi är färdiga och systemet är rensat gör vi en kontroll för att se till att allt fungerar som det ska. Därefter packar vi ihop vår utrustning och tackar för oss. Fastigheten har nu en välfungerande ventilation vilket förhindrar skador på både människor och fastigheten i sig.

Ventilationsrensning Göteborg

Hos oss kan du kombinera ett flertal tjänster

Vi är ett flexibelt företag som gärna erbjuder helhetslösningar. Detta innebär att du kan anlita oss för en kombination av ett flertal av våra tjänster. Det är exempelvis vanligt att kunder vänder sig till oss både för en ventilationsrensning och för sotning. Med vår erfarenhet och vår duktiga personalstyrka kan du vara säker på att vi har en lösning för dina behov, hur stora eller små de än må vara!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify